Missioon:

Lasterikastele peredele igakülgse abi ja toetuse pakkumine, tagamaks parem ja täisväärtuslikum elukeskkond.

Visioon:

Luua ideaalne tugivõrgustik liikmeskonna vahel, väärtustades lasterikkust.

 Ülesanne:

Mõjutada positiivselt Liidu liikmeks olevate lasterikaste perede sotsiaalset ja materiaalset toimetulekut ning isiklikku arengut. Väärtustada lasterikkaks pereks olemist Tallinnas ja Harjumaal.