Inspiratsioonikooli põhisuunitlus oli väärt ideede leidmine ja kuidas neid ellu viia. Inspireerivad päevad said põnevaks läbi asjalike töötubade. Mõned olulised teemavaldkonnad:
*kuidas targalt ja mõjusalt kaasata
*aruteluringide ja koosolekute teostamise nõuanded
*oluliste protsesside algatamine, hoidmine ja edendamine kogukonnas

Lisaks huvitavatele teemadele sai tutvutud ka teise samasuguste Liitude esindajatega. Jagada oma rõõme, tegutsemisi ja murekohti.