RAT RACE STATUUT

Stipendiumi eesmärk

JCI RatRace Heategevusfondi eesmärk on toetada Eesti lasterikkaid peresid, kes soovivad pakkuda oma lastele mitmekülgseid arenguvõimalusi, kuid kellel pole alati selleks vajalikke finantsvõimalusi. JCI Estonia heategevusfondi rahastus tuleb heategevusjooksu Rat Race raames kogutud osavõtumaksudest. Stipendiumi on võimalik taotleda peredel, kus kasvamas vähemalt neli kuni 26 aastast õppivat  last/ noort. Stipendium on mõeldud kuni 17 aastaste (k.a) laste huvihariduse ja mitmekülgse arengu toetamiseks. Stipendiumi on võimalik taotleda vajaliku varustuse, mõne instrumendi või tehnilise vahendi, vajalike tarvikute soetamiseks tehtavate kulude osaliseks või täielikuks katmiseks.  Lisaks toetatakse JCI Heategevusfondi stipendiumiga laste ja noorte laagrites osalemist.

Stipendiumi suurus

Stipendiumi suuruseks on kuni 400 eurot. Stipendiumi nõukogu annab välja kuni viis stipendiumi 600 euro väärtuses. Stipendiumi  väljastatakse üks kord aastas.

Stipendiumi  väljaandmine

Esitatud taotlusi hindab nõukogu, kuhu kuuluvad Eesti lasterikaste perede liidu juhatuse esindaja ja JCI Estonia esindajad. Nõukogu annab otsusest teada stipendiaadile 7 päeva jooksul alates otsuse tegemisest. Stipendiumide üleandmine toimub ELPLi ja JCI Estonia poolt korraldatud vastuvõtul.

Taotlemine

Taotluste esitamise periood on 09. september – 04.oktoober 2015.a. Allkirjastatud taotlused koos garantiikirjaga saata aadressil: JCI Heategevusfond, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Jakobsoni 15-10, 71013 Viljandi. Lisaks võib digitaalselt allkirjastatud taotlusi saata e-maili teel: auli@lasterikkad.ee

Taotlusele tuleb lisada huvikooli kaaskiri milles on välja toodud lapse motivatsioon erialaga tegemisel, suuremad saavutused ja muu oluline informatsioon.